Lotgenotencontact

Wilt u contact wilt met een lotgenoot die ook Lynch heeft? Belt u dan met onze coördinator lotgenotencontact van Lynch, of met één van de daaronder genoemde contactpersonen:

Telefoonnummers lotgenotencontact Lynch:
Wim Vugts; Telefoonnummer 06-48375414
webmaster@lynch-polyposis.nl

Overige contactpersonen:
Dick de Ruiter; telefoonnummer: 0118-552785
redacteur@lynch-polyposis.nl

Stichting Lynch Polyposis heeft een Facebookpagina facebook StichtingLynchPolyposis
Op de besloten Facebookpagina’s kunt u in contact komen met anderen die lid zijn van de besloten groepen. De Lynch lotgenotengroep is een veilige omgeving om ideeën, tips en problemen te delen zonder dat uw dit op Facebook kunnen zien. U moet zich aanmelden om ‘lid’ te worden.

Voor Lynch lotgenoten op Facebook: lotgenoten lynch-syndroom


Richtlijn erfelijke darmkanker

Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan.

De richtlijnen zijn voor de oncologische zorg geschreven en worden onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld. Voor ‘niet-professionals’ kan het lastig te zijn om de informatie goed te begrijpen.

Via onderstaande links komt u direct uit op datgene wat onze stichting bezig houdt; erfelijke darmkanker

Samenvatting
Lynch-syndroom
Polyposis FAP

Voorwoord door mw. prof. dr. N. Hoogerbrugge (voorzitter)
“Het lijdt geen twijfel, dat het herkennen en vaststellen van familiaire en erfelijke aanleg bij mensen met colorectaal carcinoom (CRC) leidt tot betere adviezen voor behandeling en follow-up van patiënten met colorectaal carcinoom en voor preventief onderzoek bij familieleden”.

Doel
De richtlijn erfelijke darmkanker is bedoeld om de nieuwe kennis en technieken onderbouwd, efficiënt en eenduidig in te passen in de gezondheidszorg en optimaal gebruik te maken van technieken voor vroege opsporing en behandeling.

Doelgroep
In de oncologie zijn chirurg, medisch oncoloog, mdl-arts en radiotherapeut al lang gewend gezamenlijk tot beleid te komen voor oncologische patiënten. In toenemende mate zijn ook klinisch genetici betrokken bij de diagnostiek van een erfelijke aandoening bij patiënten met kanker en bij risicovoorlichting aan familieleden. Ook de huisarts krijgt veel vragen over dit onderwerp. Het terrein van multidisciplinaire zorg is met genetisch consulenten, pathologen, internisten, gynaecologen, urologen, kinderartsen, dermatologen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en epidemiologen daarmee completer geworden.

Het wordt steeds duidelijker dat leefstijl van invloed is op het krijgen van kanker. Voor darmkanker betreft dit onder meer het gebruik van gezonde voeding en een gezond gewicht. De voor iedereen geldende adviezen over een gezondere leefstijl zijn ook van toepassing op patiënten met een erfelijke aanleg. In deze richtlijn geven we geen aanvullende leefstijl adviezen voor mensen met een erfelijke aanleg voor darmkanker.

Wij hopen van harte, dat met de revisie van 2015 de oorspronkelijke richtlijn uit 2008  in de praktijk goed te gebruiken is. Ten diensten van verder overleg is een lijst opgenomen met contactgegevens van centra, instanties en verenigingen, die speciale expertise hebben op het gebied van erfelijke tumoren

Bron: Federatie Medische Specialisten/Richtlijnendatabase


Expertisecentra. Welk ziekenhuis voor Lynch?

Expertise

Een expertisecentrum verzamelt actuele kennis over een aandoening, doet zelf onderzoek naar de aandoening en geeft patiënten en zorgverleners advies over de behandeling van de aandoening.

De Stichting Lynch Polyposis adviseert mensen met (vermeende) erfelijke dikkedarmkanker zoals Lynch te laten behandelen door een gespecialiseerd ziekenhuis. Het zijn academische medische centra die gespecialiseerde maag-darm-leverartsen hebben die ervaring hebben in het begeleiden van mensen met erfelijke aandoeningen.

Amsterdam UMC Locatie AMC
Route 24
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel. 020 – 566 5072

Amsterdam UMC Locatie VUmc
Polikliniekgebouw
De Boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam
Tel: 020 – 444 4444

Erasmus MC
Doctor Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
Tel: 010-7040404

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Albinusdreef 2
2300 RC Leiden
Tel: 071-526 91 11

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Tel: 043-387 27 27

NKI-ALV (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis)
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
Tel: 020-5129111

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen
Tel: 024-361 11 11

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Tel: 050- 361 61 61

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Tel: 088-75 555 55


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Er is bewijs dat het eten van veel rood vlees en voorbewerkt vlees een verhoogd risico geeft op dikke darm en endeldarmkanker. Het Wereld Kanker Onderzoeksfonds (Engels World Cancer Research Fund, WCRF) raadt aan om de inname van rood vlees te beperken tot 500 gram (gewicht is van bereid vlees) per week.

Daarnaast is er overtuigend bewijs dat alcohol en roken een verhoogd risico geeft op dikke darm en endeldarmkanker. De gezondheidsraad en het WCRF adviseren daarom om de alcoholconsumptie te beperken tot 1 glas per dag voor vrouwen en hooguit 2 voor mannen. Roken geeft ook voor andere vormen van kanker een verhoogd risico.

Voor de preventie van kanker hebben we op dit moment overtuigend bewijs dat een gezond gewicht en ook een gezonde buikomvang en voldoende beweging het risico op dikke darmkanker verlagen. Hoewel nog niet overtuigend bewezen, lijkt het erop dat voedingsmiddelen met vezels, melk en knoflook beschermend zouden werken tegen dikke darm en endeldarmkanker.

Bron: Ellen Kampman en Akke Botma van de Universiteit Wageningen

Muir-Torre syndroom is een zeldzaam en erfelijk kanker syndroom. Het is gerelateerd aan het Lynch-syndroom. Muir-Torre syndroom kenmerkt zich door typische huidgezwellen en ontstaat meestal nadat de kanker (door Lynch) zich heeft ontwikkeld.

Deze huidgezwellen gaan uit van de talgklieren: sebaceous adenomen (goedaardig) en -carcinomen (kwaadaardig) of andere huidcellen: keratoacanthomen (goedaardig).
Genetisch gezien is het geen aparte ziekte en wordt veroorzaakt door dezelfde genen als Lynch. Waarom sommige patiënten met Lynch deze huidtumoren krijgen en de meeste patiënten (bijvoorbeeld in dezelfde familie) helemaal niet, is onbekend. In families met Lynch waarin deze huidtumoren voorkomen is het verstandig alert te zijn op huidgezwellen bij familieleden. Bij twijfel is het aan te raden de huisarts en zo nodig daarna een huidarts te raadplegen. Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor huidcontroles (door wie, hoe vaak, vanaf welke leeftijd?).

Zie voor meer informatie: http://www.huidhuis.nl/huidaandoening/muir-torre-syndroom

De voorbereiding voor het geadviseerde colonscopie onderzoek wordt door veel patiënten als erg vervelend ervaren. Met name het drinken van vier liter Klean Prep blijkt vaak erg moeilijk.

Door een aantal leden van onze voormalige Vereniging HNPCC-Lynch wordt als alternatief Phosporal gebruikt. Een groot voordeel van dit middel is dat er slechts tweemaal 45 cc Phosphoral hoeft te worden ingenomen, dit in tegenstelling tot de 4 liter Klean-Prep. Wel is het belangrijk om naast de Phosphoral minstens 10 glazen heldere dranken te drinken. Een groot nadeel is dat Phosphoral aan een aantal patiënten groepen niet mag worden voorgeschreven, zoals patiënten met hartfalen en nierfalen. Een ander punt is dat de darm mogelijk minder goed gereinigd is en de colonscopie opnieuw moet worden uitgevoerd.

Een nieuw middel wat op de markt is, heet Eziclen (natriumsulfaat, magnesiumsulfaat en kaliumsulfaat). Van aangelengde Eziclen moet 2 Liter worden gedronken. Daarnaast dient men nog wel minimaal 1 liter water of heldere drank worden ingenomen (dus tenminste 3 L). Bij gebruik van dit medicijn wordt geadviseerd om tenminste 24 uur van te voren een verzelarm dieet te volgen waarbij geen volkoren- of meergraanproducten gegeten mag worden. Behalve bietjes, bloemkool en worteltjes mogen geen andere groente worden gegeten.

In het onderstaande artikel kunt u meer lezen over de colonoscopie en de voorbereidingsmiddelen.
Bekijk het artikel

In sommige gevallen wordt aangeraden om de gehele dikke darm te verwijderen.

  • Als bekend is dat iemand Lynch heeft en darmkanker ontwikkeld
  • Als de specialist tijdens de coloscopie een poliep vindt die hij niet kan weghalen
  • Als de darm verklevingen of kronkels heeft. De specialist kan de hele darm niet goed inspecteren
  • Als iemand de onderzoeken zo slecht verdraagt, dat deze steeds onder narcose moeten plaatsvinden

Nadere toelichting:

Drager Lynch-gen ontwikkelt darmkanker.

Als iemand drager is van het Lynch-gen maar nog geen (darm)kanker heeft ontwikkeld, volstaat de 1 a 2 jaarlijkse colonscopie. Blijkt dat deze persoon toch darmkanker krijgt dan wordt de overweging gemaakt om de hele dikke darm te verwijderen. Hiermee wordt risico op herhaling van dikkedarmkanker weggenomen. Bij mensen zonder een duidelijk erfelijke aanleg voor darmkanker wordt in zo’n situatie alleen dat deel van de dikke darm verwijderd, waar het gezwel zich bevindt en laat men de rest van de dikke darm gewoon zitten.

Na verwijdering van de hele dikke darm blijft alleen de endeldarm (rectum) achter. De dunne darm (ileum) wordt dan verbonden met de endeldarm (ileorectale anastomose). Als er sprake is van kanker van de endeldarm wordt die vanzelfsprekend ook verwijderd en zal veelal een stoma van de dunne darm worden aangelegd.

Met goede controles door middel van kijkonderzoeken van de dikke darm (colonoscopie) kan dat risico wel heel veel kleiner worden gemaakt, maar er blijft ook dan een beperkt risico bestaan.

Nadelen verwijdering dikke darm

Verwijdering van (bijna) de hele dikke heeft ook nadelen. De dikke darm zorgt ervoor dat de ontlasting ingedikt wordt en dat je niet zo vaak naar het toilet moet om te ontlasten. Als de dikke darm is verwijderd zal de ontlasting dunner zijn. Men moet dus meerdere malen per dag naar de WC om ontlasting te lozen. Het is dus heel belangrijk dat mensen hun ontlasting goed kunnen ophouden.

Poliepen zijn niet te verwijderen bij colonoscopie

Als bij het kijkonderzoek adenomateuze poliepen (deze kunnen kanker worden) worden gevonden die tijdens de colonoscopie niet zijn te verwijderen, kan de arts voorstellen om de gehele dikke darm weg te halen. Soms zijn de poliepen te groot, of zit de poliep op een plek die een betrouwbare radicale verwijdering onmogelijk maken.

Colonoscopie verloopt erg moeizaam of lukt niet

Als de controles door middel van colonoscopie zodanig moeizaam verlopen dat ze iedere keer weer voor de betreffende persoon een kwelling zijn, kan verwijdering van de dikke darm worden overwogen. Ook in het geval als er verklevingen zijn. De dikke darm kan dan niet goed kan worden geïnspecteerd. Dit komt voor bij patiënten die eerder zijn behandeld voor bijvoorbeeld baarmoederkanker. De operatie en bestraling kan verklevingen veroorzaken waardoor een colonoscopie heel moeilijk verloopt.
Een andere situatie is als een Lynch drager een hele lange dikke kronkelige darm heeft. Het lukt dan vrijwel nooit om de hele dikke darm adequaat te onderzoeken. Coloscopie en röntgenonderzoek van de dikke darm zijn dan niet afdoende om bijvoorbeeld poliepen te signaleren.

Regelmatig ontwikkeling van adenomateuze poliepen

Een arts kan tijdens een coloscopie niet beoordelen of een poliep, hoe klein ook, een adenomateuze (voorloper van kanker) of onschuldige hyperplastische poliep is. Dus ook de allerkleinste poliepjes moeten worden verwijderd en moeten vervolgens microscopisch worden onderzocht.

Wanneer iemand bij de jaarlijkse controles vaak adenomateuze poliep(en) worden verwijderd, zal in die situatie geadviseerd worden om de hele dikke darm te verwijderen. Uiteraard moet per individu worden bekeken wat het beste is voor iemand.

Als een vrouwelijke Lynch-drager geopereerd wordt aan haar dikke darm in de menopauze, dan is het de overweging waard om tijdens de operatie baarmoeder en eierstokken te laten verwijderen. Dit vanwege de sterk verhoogde kans op baarmoederkanker (endometriumcarcinoom) en eierstokkanker.
Antwoord van Prof.Dr. J.H. Kleibeuker, maag-darm-leverarts, Universitair Medisch Centrum Groningen (oorspronkelijk gepubliceerd in Hèt HNPCC Journaal van juni 2005)

Het Lynch-syndroom is een zeldzame ziekte en niet bij elke (huis)arts bekend.
De Stichting Lynch Polyposis adviseert om een academische ziekenhuis te bezoeken. Zie https://www.zorghulpatlas.nl/…/academische…/.

De specialistische ziekenhuizen zoals het AVL in Amsterdam, het AMC te Amsterdam, LUMC te Leiden en het UMC Radboud te Nijmegen doen onderzoek naar Lynch Syndroom en is goede kennis aanwezig. In sommige gevallen kunt u reguliere onderzoeken zoals coloscopie, laten verrichten door het regionale ziekenhuis naast de expertise van het academisch ziekenhuis.


Ik heb lynch en wat nu?

Controleonderzoek bij Lynch

Vanwege het verhoogde risico op diverse soorten kanker is er voor alle Lynch-gen dragers een richtlijn opgesteld voor preventieve onderzoeken en de frequentie die wordt aanbevolen. De officiële richtlijnen worden herzien en zijn te vinden op richtlijnendatabase lynch-syndroom. Een aantal leden van onze Raad van Advies heeft meegeholpen bij het opstellen van deze richtlijnen.

Als één van de ouders de genetische aanleg heeft voor Lynch-syndroom, worden ook voor de kinderen, broers, zussen en ouders de controles geadviseerd. Sommigen kiezen ervoor eerst met DNA onderzoek te laten nakijken of die controles bij hen wel nodig zijn (dit mag vanaf de volwassen leeftijd), maar dat is geen voorwaarde voor het krijgen van controles. Lees meer hierover op erfelijkheidsonderzoek bij darmkanker.

Coloscopie of colonoscopie

Vanaf de leeftijd van 25 jaar 1 keer per 2 jaar coloscopie (dikkedarmonderzoek) te verrichten. Het interval tussen de coloscopieën dient de 2 jaar niet te overschrijden. Wilt u meer weten wat een coloscopie-onderzoek inhoudt, leest u dan het volgende artikel: Het coloscopie-onderzoek.

Vaginale echografie/inwendig onderzoek

Vrouwen met het Lynch syndroom hebben ook een verhoogd risico op baarmoederkanker en eierstokkanker. Advies is om vanaf 40-60 jaar 1 keer per jaar te laten onderzoeken door de gynaecoloog. De controles bestaan uit: vaginale echografie, bloedonderzoek en inwendig onderzoek.
Controles van eierstokken blijken helaas te weinig effectief te zijn om werkelijk te voorkomen dat zich eierstokkanker voordoet.

Eventueel kunnen de baarmoeder en eierstokken preventief verwijderd worden bij vrouwen met Lynch (MSH6) vanwege de verhoogde risico. De gynaecoloog zal de voor- en nadelen bespreken van een preventieve verwijdering van de baarmoeder en eierstokken indien er geen kinderwens (meer) is en u ouder dan 40 bent. Het is belangrijk dat het kijkonderzoek van de darmen plaatsvindt vóór een eventuele baarmoederoperatie. Na een recente buikoperatie is een colonoscopie namelijk lastiger.

Overige Onderzoeken

Terugkerend preventief onderzoek naar urinewegtumoren wordt niet aangeraden, aangezien het preventief effect niet is aangetoond. In families met Lynch waarin tumoren in de nieren en/of urinewegen voorkomen, is het goed om alert te zijn op eventuele klachten met betrekking tot de nieren, blaas en plasbuis.

Ook preventief onderzoek naar maagkanker wordt niet aangeraden door de werkgroep van de Federatie Medische Specialisten.
Wel kan een eenmalige controle op aanwezigheid van de bacterie Heliobacter Pylori (veroorzaker maagkanker) worden uitgevoerd. Daarom is het advies om (op de leeftijd van 25 jaar) eenmaal te testen op de aanwezigheid van Helicobacter Pylori. Deze bacterie kan in de maag voorkomen en kan een verhoogd risico geven op het ontstaan van maagkanker. Als deze bacterie aanwezig is, wordt een kuur met twee soorten antibiotica gegeven om de bacterie te verwijderen. Uiteraard is bij regelmatige klachten van de maag aan te raden om dit te bespreken met uw specialisten.

Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor huidcontroles (door wie, hoe vaak, vanaf welke leeftijd?).
Alleen bij aanwezigheid van talgkliercarcinomen moet men naar een dermatoloog voor analyse en controle van het syndroom van Muir Torre. De mutatie bij het Muir-Torre syndroom is meestal gelegen in het MSH2-gen. Men denkt dat het Muir-Torre syndroom een subvorm is van het Lynch syndroom. Lees verder op deze website over deze zeldzame huidziekte: Muir-Torre syndroom

Lees verder hoe zelfcontrole uit te voeren bij preventie huidkanker: Zelfonderzoek-preventie-huidkanker.pdf

Voor alle Lynch-patiënten geldt dat alert zijn op veranderde medische situatie van belang is. Regelmatige controles (1 -3 jaar) en gesprekken met de specialist wordt geadviseerd.
Bron: Richtlijnendatabase.nl en folders van de Stichting Lynch Polyposis