Activiteiten

Via deze link komt u bij een overzicht van alle activiteiten die worden of zijn georganiseerd.

 

Jaarlijkse activiteiten Stichting Lynch Polyposis

Stichting Lynch Polyposis organiseert jaarlijks diverse activiteiten met als doel lotgenoten te ontmoeten en gezamenlijk een leuke activiteit te ondernemen. Alle lotgenoten met Lynch en polyposis zijn welkom.

Voor donateurs, partner en thuiswonende kinderen zijn de contactdagen kosteloos.
 

Landelijke contactdag

De landelijke contactdag vindt eenmaal per jaar in het voorjaar plaats en heeft een informatief karakter. Er worden diverse lezingen en/of workshops gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om andere lotgenoten met Lynch of polyposis te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Aan de leden van de adviesraad kunnen door middel van de zogenaamde ‘speeddaten’ persoonlijke vragen worden gesteld.
Elke donateur mag een introducé meenemen en hun kinderen onder de 12 jaar. Niet-donateurs zijn ook welkom maar betalen €10,- die zij terugkrijgen als ze zich tijdens de contactdag aanmelden als donateur.
 

Regionale contactdag(en)

De regionale contactdag wordt bij  voldoende belastelling ca. 3 maal per jaar georganiseerd in het noorden, zuiden, westen en het oosten van Nederland. Deze contactdag is kleiner van opzet. Naast een gezamenlijke activiteit is er veel ruimte voor lotgenotencontact met andere deelnemers.

Elke donateur mag een introducé meenemen en hun kinderen onder de 12 jaar.
Niet-donateurs mogen zich ook deelnemen aan deze activiteit maar betalen €12,50. Zij krijgen het bedrag retour als ze zich tijdens de contactdag aanmelden als donateur.

Familiedag

De familiedag vindt jaarlijks plaats en is bedoeld voor het hele gezin van de donateur. Kinderen en naaste familieleden zijn van harte welkom.

Ter informatie

Als u op de deze link klikt ziet u een terugblik van de belangrijkste activiteiten die zijn geweest.