contact

Contact

Stichting Lynch Polyposis
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

Algemeen telefoonnummer: 088 – 002 9735

Voor vragen of opmerkingen over de Stichting kunt u altijd mailen naar: info@lynch-polyposis.nl 

Voor vragen of opmerkingen over het Lynch Polyposis Contactblad:
redacteur@lynch-polyposis.nl

Voor vragen of opmerkingen over de website of de Facebookpagina:
webredacteur@lynch-polyposis.nl

Voor vragen en/of informatie over lotgenoten:
Lotgenoten contact

Voor vragen of opmerkingen over uw donateurschap (wijzigingen adres, aanmeldingen etc.):
ledenadministratie@lynch-polyposis.nl

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door de koepelorganisatie NFK (Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten). Zij nemen ons hierdoor veel werk uit handen. De medewerkers van de NFK verzorgen ook de ledenadministratie van andere patiëntenorganisaties. Vermeld daarom duidelijk bij uw contact dat het om de Stichting Lynch Polyposis gaat.

X (Twitter)
Facebookpagina

Bankrekeningnummer: NL92 INGB 0006 557698
Kamer van Koophandel te Utrecht: 60654589