In het jaarverslag 2023 blikt de Stichting Lynch Polyposis terug op het afgelopen jaar.

Bestuur en Vrijwilligers

In 2023 kon de stichting wederom nieuwe enthousiaste vrijwilligers welkom heten. De openstaande functie van secretaris in het bestuur is vervuld door Simone Schoonen. Ron van Rooijen heeft in 2023 zijn tweede jaar als voorzitter achter de rug. Daarnaast is er (eindelijk) een coördinator voor de groep Jongvolwassenen; Elsa van Lier.

Nieuwe website
Met trots hebben wij een nieuwe website gelanceerd. Zoals u wellicht kan zien, mag het resultaat er zijn; helemaal van deze tijd, super actueel en makkelijk te vinden informatie over Lynch, Polyposis en….jongvolwassenen.
We willen extra aandacht geven aan jongvolwassenen. Er wordt druk achter de schermen gewerkt aan de informatievoorziening speciaal voor deze groep van 18 tot 39 jaar. Heel fijn om te zien dat deze jongvolwassenen binnen onze stichting zich actief maakt.

Jaarlijkse Contactdag
De jaarlijkse lotgenoten contactdag wat plaatsvond in een nieuwe locatie, FIGI te Zeist,  was een succes. Niet in de laatste plaats door een groot aantal belangstellenden en de locatie zelf, maar zeker ook de interessante onderwerpen die daar zijn gepresenteerd.

Awareness Campagne Darmkanker maand
In maart 2023, de maand van de darmkanker, is een ‘awareness campagne’ geweest. Podcasts en influencers zijn hierbij betrokken geweest om de boodschap ‘komt er in je familie darmkanker voor – ga dan naar de huisarts, omdat dit erfelijk kan zijn’. Juist door deze actie hopen wij dat wij hebben bijgedragen aan een stukje bewustwording, en voorkomen is beter dan…
In dit jaarverslag onder de Parel van 2023, kunt u meer lezen over deze campagne.

JAARVERSLAG 2023

Veel leesplezier!