Uw steun is hard nodig

Uw jaarlijkse bijdrage van €25,- is onmisbaar voor ons werk voor u! Voor het werk van onze organisatie ontvangen we subsidie.

Digitale aanmelding donateur Stichting Lynch Polyposis

Voor het vaste bedrag € 25,- per jaar wordt u donateur. U steunt hiermee onze stichting en haar doelstellingen.
U ontvangt na aanmelding vier maal per jaar het contactblad en jaarverslag. U kunt gratis deelnemen aan de landelijke en regionale contactdagen. U kunt contact opnemen met een ervaringsdeskundige/lotgenoot voor vragen of een luisterend oor.

Uiteraard bent u ook van harte welkom om een (eenmalige) gift te doen. Benader hiervoor Ton Bunnink.

Tien redenen om donateur/lid te worden van de Stichting Lynch Polyposis.

  • Ons werk maakt mensen met het Lynch-syndroom en met Polyposis (FAP, MAP, AFAP en Peutz-Jeghers) en hun naasten sterker.
  • Hoe meer donateurs, hoe groter ons bestaansrecht! Onze subsidiegevers (KWF en PGO) stellen de aangevraagde bedragen pas beschikbaar als de stichting zelf bij haar donateurs een bepaalde hoeveelheid geld heeft opgehaald.
  • Wij komen voor uw belang op door onder andere de richtlijnen voor behandeling en opsporing voor mensen met erfelijke darmkanker te waarborgen.
  • Wij zorgen dat erfelijke aanleg bij diverse (kanker)organisaties hoog op de agenda staat.
  • Met uw donatie kunnen wij de hulp van de Raad van Advies inschakelen (bestaande uit artsen en onderzoekers) en uw vragen beantwoorden.

  • Door uw steun kunnen wij het lotgenotencontact uitvoeren en verbeteren.
  • Met een grotere achterban (aantal donateurs) staan wij sterker in de lobby die we samen met andere (kanker)patiëntenorganisaties voeren.
  • Door uw steun kunnen we meer vrijwilligers werven en u daardoor beter steunen en informeren.
  • U kunt kosteloos deelnemen aan de landelijke contactdag en 2-3 regionale contactdagen.
  • U ontvangt 4 keer per jaar het Stichting Lynch Polyposis contactblad GRATIS. Dit blad staat vol met waardevolle informatie.

Aanmelden

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en stuur deze ingevuld naar ons toe. Of stuur een e-mail met naam, adres en telefoonnummer naar: info@lynch-polyposis.nl of Ledenadministratie@lynch-polyposis.nl

 ANBI

De Stichting Lynch Polyposis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk (RSIN 8168500770).
Uw donatie is zowel jaarlijks als eenmalig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Aanmeldformulier Donateurschap

Lidmaatschapsvergoeding

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Aan de vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. De Stichting Lynch Polyposis is aangesloten bij overkoepelende organisaties zoals het NFK, Patiëntenfederatie Nederland, en Ieder(in). Om voor de vergoeding in aanmerking te komen moet u vaak een bewijs van betaling van het lidmaatschapsgeld aan uw zorgverzekeraar kunnen tonen.

U kunt mogelijk ook de kosten en giften opgeven bij uw belastingaangifte. Kijk voor de regelingen ‘Belastingvoordeel voor gehandicapten’ op meerkosten.nl. Ook voor mensen zonder aandoening kan deze site handig zijn.