genetische onderwerpen

Een expertisecentrum verzamelt actuele kennis over Polyposis, doet zelf onderzoek en geeft mensen met deze erfelijke syndroom en zorgverleners advies over de behandeling.

Wij adviseren u om voor behandeling naar een gespecialiseerd ziekenhuis te gaan als u Polyposis (FAP, AFAP, MAP of Peutz-Jeghers) heeft of een vermoeden daarop. Dat zijn academische medische centra die gespecialiseerde maag-darm-leverartsen hebben die ervaring hebben in het begeleiden van mensen met erfelijke aandoeningen. Hieronder staan de gespecialiseerde ziekenhuizen voor mensen met Polyposis.

FAP Expertisenetwerk

Speciaal voor mensen met FAP (Familiaire Adenomateuze Polyposis) is er een expertisecentra ontwikkeld in het Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, NKI-AVL, Radboudumc en UMCG. Zij werken samen met onze stichting en de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET). Lees meer hierover op de speciale website.

Hieronder vindt u een overzicht van welk ziekenhuis voor Polyposis u kunt kiezen.

Amsterdam UMC Locatie AMC
Route 24
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Tel. 020 – 566 5072

Amsterdam UMC Locatie VUmc
Polikliniekgebouw
De Boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam
Tel: 020 – 444 4444

Erasmus MC
Doctor Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
Tel: 010-7040404

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Albinusdreef 2
2300 RC Leiden
Tel: 071-526 91 11

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Tel: 043-387 27 27

NKI-ALV (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis)
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
Tel: 020-5129111

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen
Tel: 024-361 11 11

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Tel: 050- 361 61 61

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Tel: 088-75 555 55