specialist erfelijkheid, dokters die in wit pak lopen

Eerste gesprek met specialist erfelijkheid

Tijdens je bezoek spreek je met een specialist erfelijkheid: een klinisch geneticus. Of met een genetisch consulent of arts-assistent die gespecialiseerd is in het geven van advies over erfelijke ziekten. Als je een gesprek hebt met een genetisch consulent of arts-assistent, zullen zij altijd overleggen met de klinisch geneticus.

Je krijgt tijdens dit eerste bezoek geen darmonderzoek. Wel kan de hoofdomtrek worden gemeten of naar specifieke huidafwijkingen worden gekeken.

Hoe bereid ik mij voor?

Bij het eerste gesprek wordt een overzicht gemaakt van je familie: de stamboom. Hierin staat wie in jouw familie kanker heeft (gehad) en op welke leeftijd. Je kunt helpen door van tevoren na te denken over:

  • Hoe ziet je familie eruit? Denk hierbij niet alleen aan je kinderen, ouders, broers en zussen, maar ook aan kleinkinderen, grootouders, ooms, tantes en kinderen van je broers of zussen aan zowel je moeders- als vaderskant van de familie.
  • Wie van deze familieleden kreeg welke soort kanker en op welke leeftijd?

Je kunt deze gegevens invullen op de formulieren die je voor het gesprek krijgt. Soms blijkt tijdens het eerste gesprek dat aanvullende medische gegevens van familieleden nodig zijn. Deze gegevens worden alleen opgevraagd wanneer deze familieleden of hun nabestaanden hier schriftelijk toestemming voor geven.

Kosten DNA-test bij specialist erfelijkheid

De basisverzekering van je zorgverzekering betaalt de DNA-test in bloed en/of in tumorweefsel. Wel worden ze verrekend met het eigen risico.

Heeft erfelijke belasting financiële gevolgen?

Wanneer met de DNA-test een erfelijke aanleg wordt gevonden, is er een verhoogd risico op kanker. De uitslag van een DNA-test kan gevolgen hebben voor het afsluiten van:

  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Aanvullende zorgverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij het afsluiten van deze verzekeringen moet je meestal een gezondheidsverklaring invullen. Vragen over erfelijkheid mogen alleen gesteld worden boven een wettelijk vastgesteld bedrag: de vragengrens. Vragen over erfelijkheidsonderzoek bij familieleden hoef je niet te beantwoorden.

LET OP: Een gesprek met een specialist erfelijkheid heeft nooit gevolgen voor je verzekeringen of hypotheek.

Moet ik informatie geven over erfelijke belasting?

Bij een aanvraag voor een verzekerd bedrag onder de vragengrens hoef je een verzekeraar niet te vertellen wat het resultaat was van een erfelijkheidsonderzoek bij jeelf of familieleden. In Nederland mag een verzekeraar jou niet vragen om een dergelijk onderzoek te ondergaan voor het afsluiten van een verzekering. Als je al gezondheidsklachten hebt, dien je dit wel te vermelden. Preventieve operaties en controles, zoals een preventieve baarmoederverwijdering of een preventieve coloscopie, hoeft je NIET te vermelden.

Het kan gebeuren dat een verzekeraar je extra voorwaarden stelt, of dat je een hogere premie moet betalen of zelfs weigert om je te verzekeren. Lees meer over verzekeren en erfelijke belasting of eventueel persoonlijk advies op NFK.nl en Oncogen

Bron: radboudumc.nl en NFK.nl

Meer informatie over erfelijke aanleg en gesprek met uw familie is op deze link te vinden.