verzekering

Zorgverzekering

Basisverzekering

Voor het basispakket van de zorgverzekering zijn zorgverzekeraars verplicht iedereen aan te nemen. Elke zorgverzekeraar is verplicht je te accepteren tegen dezelfde voorwaarden en premie als ieder ander, ongeacht je gezondheidssituatie of (mogelijke) erfelijke aanleg. Dit heet acceptatieplicht.

Aanvullende verzekering

Voor de aanvullende zorgverzekering heeft de zorgverzekeraar geen acceptatieplicht. Op grond van jouw gezondheidssituatie kan de zorgverzekeraar je dus weigeren of een hogere premie vragen. Je bent verplicht eventuele vragen over jouw gezondheid of (erfelijke) ziekten naar waarheid te beantwoorden.

Geweigerd door zorgverzekeraar

Weigert een zorgverzekeraar je vanwege medische redenen? Dan kan je opnieuw een aanvraag doen bij een andere verzekeraar. Word je dan nog niet geholpen, dan kan je contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Levensverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je een levensverzekering wilt afsluiten, dan wil de verzekeraar informatie hebben over je gezondheid. Dat kan met een medisch onderzoek en/of een gezondheidsverklaring. In de gezondheidsverklaring geef je zelf informatie over je gezondheid.

De medische beoordeling bij het afsluiten van een levensverzekering is soms een ingewikkeld proces. Laat je niet te snel afschrikken. Je heeft plichten, maar ook rechten. Vaak kunnen ook mensen met chronische aandoening of beperking een levensverzekering afsluiten.

Waarom een lijst met vragen over uw gezondheid?

De vragenlijst is nodig om te zorgen dat de levensverzekeraar kan bepalen wat het risico is van iemand die een verzekering wilt afsluiten. Daarmee kan de verzekeraar de premie bepalen. Die zorgvuldige premiebepaling zorgt ervoor dat de verzekeraar in de afgesproken periode altijd kan uitkeren aan alle nabestaanden van verzekerden die een beroep doen op de verzekering. Een verzekeraar verzekert namelijk groepen mensen met ongeveer hetzelfde risico. Als je overlijd, krijgen je nabestaanden een uitkering.

Meer informatie over de gezondheidsverklaring op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Je bent verplicht vragen over je gezondheid en erfelijke ziekten naar waarheid te beantwoorden. Als je de vragen niet beantwoordt, kan het zijn dat de verzekering niet uitkeert na overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Vragengrens Medische Keuring

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen.

Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’. Er zijn twee vragengrenzen:

  • Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag per jaar.
  • Voor levensverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag aan levensverzekeringen over een periode van drie jaar.

De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast en is per 1 juli 2023:

  • Voor levensverzekeringen: €328.131; voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: €47.578.
  • Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid: €31.851.

Voor meer informatie over de vragengrens: van-a-tot-zekerheid medische-keuring

Hoger risico, hogere premie

Die uitkering is hoger dan de premie die de verzekerde zelf betaalde. Doordat de mensen in de groep ongeveer hetzelfde risico hebben, heeft iedereen een ‘gelijke kans op een uitkering’. Als vooraf bekend is dat iemand een hoger risico heeft, dan moet er meer geld in de kas zitten om het verhoogde risico te dragen. Daarom betaalt iedereen een premie die bij het eigen risico op overlijden past.

Als jw Polyposis of het Lynch-syndroom hebt, kan dat tot aanpassingen en soms tot afwijzing leiden als je een verzekering aanvraagt. Veel hangt daarbij af van de ernst van de aandoening. Bijvoorbeeld: Heb of had je kanker? Moet je binnenkort worden geopereerd?
Ook kijken ze of je nog meer aandoeningen heeft.

Mag de verzekeraar de arts raadplegen?

Het benaderen van je huisarts of specialist kan alleen met uw toestemming. En zo’n informatieverzoek betekent lang niet altijd dat je een opslag op je premie krijgt. Als de medisch adviseur de verzekeraar adviseert om een premieopslag te rekenen, dan moet hij of zij dat kunnen uitleggen als je daar om vraagt. Dus als je wilt weten waarom je meer premie moet betalen, ga dan vooral in gesprek met de medisch adviseur van de verzekeraar.

Schone-lei-regeling voor ex-kankerpatiënten

Deze regeling houdt in dat ex-kankerpatiënten tien jaar na het bereiken van volledig herstel niet meer hoeven te vermelden in de gezondheidsverklaring dat zij kanker hebben gehad. Deze regeling geldt voor een overlijdensrisicoverzekering onder de vragengrens of een uitvaartverzekering.

Lees meer over de schone-lei-regeling.

Bronnen: NFK.nl, Kanker.nl, Patiëntenfederatie.nl, Bond van Verzekeraars