DNA-onderzoek is afgerond

Als uw DNA-onderzoek is afgerond krijgt u meestal een brief voor uzelf. Daarin staat alles op een rij: de uitslag, het risico, de adviezen. En wie er in uw familie risico lopen en wat zij kunnen doen. Er staan persoonlijke gegevens in. Ook kunt u een familiebrief erfelijke aanleg kanker krijgen.

De familiebrief

Als uit DNA-onderzoek blijkt dat u Lynch of Polyposis heeft, krijgt u ook een familiebrief over erfelijke aanleg kanker van de klinisch geneticus. Dit is een brief die bedoeld is om uw familieleden informatie te geven.

Wat staat in de familiebrief over erfelijke aanleg kanker?

  • de kenmerken van de kanker waar u aanleg voor heeft;
  • de mogelijkheden voor vroege opsporing (controles);
  • de mogelijkheid om (nog) een gesprek te hebben bij de polikliniek klinische genetica;
  • welke mutatie (afwijking in het gen) gevonden is en het laboratorium waar dit onderzocht is;
  • de mogelijkheid voor familieleden om ook DNA-onderzoek te laten doen;
  • dat uw familieleden voor een verwijzing eerst langs de huisarts moeten.

Geen familiebrief gekregen van de klinisch geneticus?

U krijgt dus alleen de familiebrief als u een erfelijke aanleg kanker heeft. Heeft u dit en toch geen familiebrief gekregen? Vraag hier dan om bij de polikliniek klinische genetica. Dat kan ook nog als u lang geleden geweest bent.

Digitale familiebrief en filmpje

Uw familieleden mogen zelf beslissen of ze met deze brief naar de huisarts gaan voor een verwijzing naar de klinisch geneticus. Toch maakt ongeveer de helft van de familieleden geen afspraak op de klinisch geneticus. De Stichting Lynch Polyposis, VSOP en het Radboud UMC ontwikkelen een digitale familiebrief voor het Lynch-syndroom. We hopen dat door een digitale familiebrief de familieleden helpt om te begrijpen waarom ze een familiebrief ontvangen en wat ze hiermee kunnen doen.
Bron: Erfelijkheid.nl