Zorgverzekering

Basisverzekering

Voor het basispakket van de zorgverzekering zijn zorgverzekeraars verplicht iedereen aan te nemen. Elke zorgverzekeraar is verplicht je te accepteren tegen dezelfde voorwaarden en premie als ieder ander, ongeacht je gezondheidssituatie of (mogelijke) erfelijke aanleg. Dit heet een acceptatieplicht.

Aanvullende verzekering

Voor de aanvullende zorgverzekering heeft de zorgverzekeraar geen acceptatieplicht. Op grond van uw gezondheidssituatie kan de zorgverzekeraar u dus weigeren of een hogere premie vragen. U bent verplicht eventuele vragen over je gezondheid of (erfelijke) ziekten naar waarheid te beantwoorden.

Geweigerd door zorgverzekeraar

Weigert een zorgverzekeraar u vanwege medische redenen? Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen bij een andere verzekeraar. Wordt u dan nog niet geholpen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Levensverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u een levensverzekering wilt afsluiten dan wil de verzekeraar informatie hebben over uw gezondheid. Dat kan met een medisch onderzoek en/of een gezondheidsverklaring. In de gezondheidsverklaring geeft u zelf informatie over uw gezondheid. 

De medische beoordeling bij het afsluiten van een levensverzekering is soms een ingewikkeld proces. Laat u niet te snel afschrikken. U heeft plichten, maar ook rechten. Vaak kunnen ook mensen met chronische aandoening of beperking een levensverzekering sluiten.

Waarom een lijst met vragen over je gezondheid?

De vragenlijst is nodig om te zorgen dat de levensverzekeraar kan bepalen wat het risico is van iemand die een verzekering wil sluiten. Daarmee kan de verzekeraar een premie bepalen. Die zorgvuldige
premiebepaling zorgt ervoor dat de verzekeraar in de afgesproken periode altijd kan uitkeren aan alle nabestaanden van verzekerden die een beroep doen op de verzekering. Een verzekeraar verzekert namelijk groepen mensen met ongeveer hetzelfde risico. Als iemand in de groep overlijdt, krijgen de nabestaanden een uitkering.

Meer informatie over de gezondheidsverklaring op de website van het Verbond van Verzekeraars.

U bent verplicht vragen over uw gezondheid en erfelijke ziekten naar waarheid te beantwoorden. Als u de vragen niet beantwoord, kan het zijn dat de verzekering niet uitkeert na overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Vragengrens Medische Keuring

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag u niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen. 

Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’. Er zijn twee vragengrenzen:

  • Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag per jaar.
  • Voor levensverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag aan levensverzekeringen over een periode van drie jaar. 

De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast en is per 1 juli 2023:

  • Voor levensverzekeringen: 328.131 euro
  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: 42.578 euro
  • Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid: 31.851 euro

Voor meer informatie over de vragengrens: van-a-tot-zekerheid medische-keuring

Hoger risico, hogere premie

Die uitkering is hoger dan de premie die de verzekerde zelf betaalde. Doordat de mensen in de groep ongeveer hetzelfde risico hebben, heeft iedereen een ‘gelijke kans op een uitkering’. Als vooraf bekend is dat iemand een hoger risico heeft, dan moet er meer geld in kas zijn om het verhoogde risico te dragen. Daarom betaalt iedereen een premie die bij het eigen risico op overlijden past.

Als u polyposis of het Lynch-syndroom heeft, kan dat tot aanpassingen en soms tot afwijzing leiden als u een verzekering aanvraagt.
Veel hangt daarbij af van de ernst van de aandoening (heeft of had u kanker, moet u binnenkort worden geopereerd etc.) en of u bijvoorbeeld nog meer aandoeningen heeft.


Mag de verzekeraar de arts raadplegen?

Het benaderen van je huisarts of specialist kan alleen met uw toestemming. En zo’n
informatieverzoek betekent lang niet altijd dat je een opslag op je premie krijgt. Als
de medisch adviseur de verzekeraar adviseert om en een premieopslag te rekenen, dan moet
hij of zij dat kunnen uitleggen als u daar om vraagt. Dus als u wilt weten waarom u meer premie moet betalen, ga dan vooral in gesprek met de medisch adviseur van de verzekeraar.

Schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten

De regeling houdt in dat ex-kankerpatiënten tien jaar na het bereiken van volledige remissie (de behandelend arts heeft de aanwezigheid van kanker niet meer kunnen vaststellen) bij het invullen van de gezondheidsverklaring niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. De regeling geldt voor een overlijdensrisicoverzekering onder de vragengrens of een uitvaartverzekering.

Wilt u meer weten over de schone lei-regeling, kijk dan op de website van de NFK of deze link:

kanker-en-verzekeren/schone-lei-regeling-voor-ex-kankerpatiënten

Bronnen: NFK.nl, Kanker.nl, Patiëntenfederatie.nl, Bond van Verzekeraars