informatie algemeen

Nieuwe voorlichting ondersteunt familiecommunicatie rond erfelijke aanleg voor kanker

Met nieuw voorlichtingsmateriaal ondersteunen het Erfocentrum en patiëntenkoepel NFK (Nederlandse federatie van kankerpatiëntenorganisaties) mensen met een erfelijke aanleg voor kanker bij het informeren van hun familieleden. Als familieleden weten dat zij risico lopen op een erfelijke aanleg voor kanker, dan kan dit gezondheidswinst opleveren. Het materiaal is financieel mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding. Kanker is meestal […]