Aesculaap

Nieuwe bloedtest kan ernstige, genetische ziekten opsporen

Onderzoekers hebben in Utrecht een nieuwe bloedtest ontwikkeld die diverse ernstige, genetisch bepaalde aandoeningen bij ongeboren kinderen kan aantonen zonder ingrijpend onderzoek. De test van het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut kan in een vroeg stadium van de zwangerschap bijvoorbeeld cystic fibrosis (taaislijmziekte) en de bloedziekten sikkelcelziekte en thalassemie aan het licht brengen. De […]

informatie algemeen

Nieuwe website Kanker en Seksualiteit

Kanker en seks behandelt het taboe van (ex)kankerpatinten en hun seksuele beleving. In heel veel gevallen gaan seks en kanker goed samen. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft een omvangrijk onderzoek gedaan naar wat mensen met kanker en hun partners ervaren bij hun seksualiteit en intimiteit. Door de ziekte en de behandeling daarvoor wordt […]

Terugblik landelijke contactdag 8 april 2017

De jaarlijkse informatieve landelijke contactdag werd voor de vijfde maal georganiseerd door de Stichting Lynch Polyposis, vele vrijwilligers en bestuur hadden een gevarieerd programma opgesteld en een aantal sprekers uitgenodigd die ieder gespecialiseerd zijn op hun onderwerp en zich bezig houden met het Lynch syndroom. Om u een indruk te geven hoe het op zo’n […]

informatie algemeen

Campagne ‘Bewegen bij kanker blijkt essentieel’

Onder de titel ‘Val niet stil als je kanker hebt. Blijf bewegen’ is de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) een campagne begonnen om patiënten met kanker en hun behandelaars te wijzen op het grote belang van bewegen bij kanker. De campagne die  begin mei is gestart, vertelt het persoonlijke verhaal […]

informatie algemeen

Keuzehulp voor mensen die DNA-onderzoek overwegen

Steeds meer mensen staan voor de keuze zich al dan niet genetisch te laten testen. Vaak geen eenvoudige beslissing. Ter ondersteuning zijn een online keuzehulp en een wachtkamertijdschrift ontwikkeld door de NPV-Zorg voor het leven, het Erfocentrum en de VSOP. Het zijn ondersteunende producten voor mensen die voorspellend DNA-onderzoek overwegen. De keuzehulp en het wachtkamertijdschrift […]

Aesculaap

Oproep van WHO voor nieuwe antibiotica

Met de publicatie van een lijst met twaalf bacteriesoorten waarvoor niet of nauwelijks antibiotica bestaan, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 27 februari 2017 de aandacht gevestigd op de noodzaak om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. De WHO heeft drie categorieën geclassificeerd, al naar gelang de urgentie: kritiek, hoog en medium prioriteit. De top drie van de […]

Aesculaap

Veel poliepen niet herkend door bevolkingsonderzoek darmkanker

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker mist het overgrote deel van ‘zaagtandvormige’ poliepen, belangrijke voorlopers van darmkanker. Dat concludeert het AMC in Amsterdam in een verschenen onderzoek op 26 januari.   Volgens het academische ziekenhuis ontstaat 15 tot 30 procent van alle darmkankers uit deze poliepen en niet uit de ‘rode bolle poliepen’ die wel door het […]

informatie algemeen

Oncokompas: Nazorg per computer voor mensen die kanker hebben (gehad).

E-Health ondersteuning Oncokompas beschikbaar als basiszorg en ontwikkeld door onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) en VU medisch centrum in Amsterdam Een digitaal hulpmiddel dat vrijblijvende ondersteuning geeft na de diagnose kanker en in de jaren erna is nu beschikbaar. Door het invullen van een zorgvuldig samengestelde vragenlijst krijgen gebruikers gericht advies op basis van […]

informatie algemeen

Brochure Lynch Polypsosis in Turks en Arabisch

De Stichting Lynch Polyposis heeft de basisbrochure in het Turks en afzonderlijk in het Arabisch laten vertalen. In de informatie is te lezen wat het Lynch-syndroom en polyposis inhouden. Daarnaast wordt in het Turks of Arabisch kort het belang van screening beschreven en wat de doelstellingen en missie van de Stichting Lynch Polyposis zijn. De […]

Uitbehandeld maar niet uitgepraat

Wees er voor elkaar Als kanker niet meer te genezen is (uitbehandeld), is dit voor veel mensen een moeilijk onderwerp om over te praten. Terwijl het juist belangrijk is om te praten over wat iemand moeilijk vindt, wat iemand wil en wat iemand juist niet wil. Het gesprek over het levenseinde en de laatste levensfase […]