Oproep online enquête Oncologische Biomarkertest

Welkom bij onze patiëntenenquête over ‘oncologische biomarkertests’. De European Cancer Patient Coalition (ECPC) wil meer inzicht krijgen in de kennis over en de ervaringen met biomarkers van kankerpatiënten tijdens hun diagnose en, in het bijzonder, tijdens biomarkertests. Ons uiteindelijke doel is het verbeteren van de toegang van kankerpatiënten tot biomarkertests, evenals de kwaliteit van deze testen, om de resultaten voor kankerpatiënten in de EU te verbeteren. Onze patiëntenenquête maakt deel uit van een groter onderzoek naar biomarkertests, uitgevoerd in samenwerking met de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (EFPIA) en IQN Path (International Quality Network for Pathology).

We zouden het zeer op prijs stellen als u zou deelnemen aan een korte online enquête om uw feedback te verzamelen over de soorten diagnostische tests die u kent of heeft ondergaan, of die uw vrienden en/of familieleden hebben ondergaan, alsmede het testproces zoals u of uw vrienden/familieleden dat hebben ervaren en, tot slot, hoe de testresultaten door uw arts of zorgverlener met u of uw vrienden/familielid zijn gedeeld. 

Het invullen van de online enquête duurt ongeveer tien minuten.

De enquête wordt uitgevoerd door L.E.K. Consulting namens de ECPC. L.E.K. Consulting is een onafhankelijk strategie- en marketingadviesbureau dat volledig voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw anonimiteit is volledig gegarandeerd en u heeft te allen tijde het recht om u terug te trekken uit het onderzoek of informatie achter te houden. L.E.K. Consulting heeft geen toegang tot persoonsgegevens, aangezien alle antwoorden geanonimiseerd zijn. U kunt op elk moment bij ons informeren welke persoonsgegevens de ECPC over u bewaart en u kunt een aanvraag indienen om deze te laten wijzigen of verwijderen.