Help mee aan ontwikkeling online platform Jongeren en Kanker

COMPRAYA en Jongeren en Kanker willen samen met jongvolwassenen die kanker hebben (gehad) bouwen aan een nieuw online platform, speciaal gericht op deze doelgroep. Een eerste stap in de ontwikkeling van het nieuwe platform is deze vragenlijst over hoe jonge mensen die kanker hebben (gehad) het internet gebruiken of hadden willen gebruiken in de periode van ziekte en herstel. De uitkomsten geven een indicatie van wat zij belangrijk vinden en de belangrijkste onderwerpen worden hierna middels focusgroepen verder uitgediept en gebruikt bij het realiseren van het nieuwe platform.

Initiatiefnemers 

Deel je ervaring is een initiatief van de COMPRAYA onderzoeksgroep in samenwerking met patiëntenorganisatie Stichting Jongeren en Kanker.

KWF heeft subsidie toegekend voor het bouwen van een landelijke infrastructuur (COMPRAYA) waarmee onderzoek naar risicofactoren en onderliggende werkingsmechanismen van (leeftijdsspecifieke) gezondheidsuitkomsten van jonge kankerpatiënten mogelijk is. Deze innovatieve infrastructuur maakt het ook mogelijk om in de toekomst de gezondheidsuitkomsten van jonge kankerpatiënten, ook wel AYA’s genoemd (Adolescents and Young Adults) te verbeteren. Eigenlijk weten we nog erg weinig, terwijl veel van hen, nog een lang leven voor zich hebben.