Geneesmiddelenonderzoek bij FAP

Algemeen

Afgelopen jaren wordt er bij patiënten met FAP steeds meer onderzoek gedaan naar medicijnen die poliepen minder snel zouden kunnen laten groeien of misschien zelfs kleiner laten worden. Op dit moment loopt er in Nederland al een studie die het effect van visolie tabletten onderzoekt en recent is er in een aantal UMC‘s in Nederland een nieuw onderzoek gestart met het middel Guselkumab (Tremfya®). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. In totaal is het de bedoeling dat 72 patiënten uit deze landen aan dit onderzoek zullen deelnemen. De medisch-ethische toetsingscommissie Amsterdam UMC, locatie AMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Bij patiënten met FAP ontstaan gedurende het leven veel poliepen in de dikke darm, later ook in de dunne darm en soms ook in de maag. Meerdere studies laten aanwijzingen zien dat ontstekingsremmende medicijnen poliepengroei zouden kunnen remmen. Guselkumab is een antilichaam dat in het lichaam zorgt voor ontstekingsremming. Het doel van dit onderzoek is om te bestuderen of het middel Guselkumab het aantal en de grootte van poliepen bij patiënten met FAP kunnen doen afnemen. Ook wordt nogmaals onderzocht of het middel veilig is voor patiënten met FAP. Dit middel is reeds goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met psoriasis.

Hoe wordt dit onderzocht?

De studie duurt 6 maanden met een eventuele verlenging van nog eens 6 maanden. Deelnemers aan het onderzoek kunnen in 3 verschillende groepen terecht komen. In welke groep de deelnemer komt, wordt door het toeval bepaald. Twee groepen krijgen een behandeling met Guselkumab (verschillende doseringen) en één groep krijgt een behandeling met placebo, een injectie zonder werkzame stof. De medicatie wordt bij alle patiënten iedere maand toegediend met behulp van 3 onderhuidse injecties.

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Voor het onderzoek zullen patiënten 6 maanden behandeld worden en gedurende het onderzoek ongeveer 9 keer naar het onderzoekscentrum komen. Een bezoek duurt 1,5 tot ongeveer 4 uur. We evalueren de ziekte door het verrichten van darmonderzoeken (sigmoïdoscopie/pouch scopie en gastroduodenoscopie) bij het begin van de studie, na 3 maanden en na 6 maanden.

Deelnemende Nederlandse centra

Dit onderzoek wordt in Nederland momenteel uitgevoerd in de volgende ziekenhuizen:

Amsterdam UMC, locatie AMC – Prof. Dr. E. Dekker

Erasmus MC – Dr. V.M.C.W. Spaander.

Belangstelling / informatie opvragen
Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u dat met uw behandelend arts bespreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Cohen, Research Coördinator in Amsterdam UMC, locatie AMC. Email: c.c.cohen@amsterdamumc.nl Tel: +31 20 566 8228