Doe mee! Onderzoek medische behandelingen bij patiënten met Lynch en polyposis.

Vanuit de master Gezondheidsmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doet Jelle IJzenbrandt onderzoek naar de ervaringen van patiënten met medische behandelingen en de bijbehorende nazorg rondom (de preventie van) darmkanker.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de kanker-gerelateerde zorg verbeterd kan worden vanuit de visie van de patiënt. Dit onderzoek kijkt zowel naar behandelingen ter preventie van kanker, als de daadwerkelijke behandeling en nazorg van deze ziekte. Patiënten hebben unieke kennis over het ziekteproces.  Daarom wil Jelle met dit onderzoek de kansen rondom medische innovaties in kaart brengen zodat de preventie en behandeling van darmkanker beter afgestemd kan worden op de wensen van de patiënten.

Doelgroep

Bij voorkeur wil Jelle patiënten interviewen die al in een behandelproces zitten of deze al doorlopen hebben. Diepgaande medische kennis is hiervoor niet nodig. Het onderzoek draait volledig om de ervaringen met het medische proces waar u als patiënt kansen voor verbetering ziet.

Als u wilt deelnemen of vragen heeft over dit onderzoek, stuurt u dan een e-mail naar Jelle IJzenbrandt: jelle708@outlook.com

Aanmelden

Bij voorbaat dank voor de moeite!