Twee ervaringsverhalen over peutz-jeghers

In het contactblad van de Stichting Lynch Polyposis van september 2015 vertellen twee dragers van het syndroom van Peutz-Jeghers hun verhaal. Download en open bijgaand document.