Vrijwilligersraad

Lotgenotencontact: Mw. M. van Pijkeren 
 lotgenotencontact@lynch-polyposis.nl

Familie contact: Mw. M. van Vugt 
 familiecontact@lynch-polyposis.nl

Lotgenotencontact Peutz-Jeghers: Dhr. R. Groen
 pjs-rg@lynch-polyposis.nl

Redactie contactblad: Dhr. D. de Ruiter
 redactie@lynch-polyposis.nl

Webredacteur en communicatie: Mw. G. van IJsseldijk
 webredacteur@lynch-polyposis.nl

Webmaster: Dhr. W. Vugts
 webmaster@lynch-polyposis.nl

Jongerencoördinator, Mw. S. Bunnik
 jongeren@lynch-polyposis.nl

Ledenbeheer: Mw. S. van Riezen-Tapken:
 penningmeester@lynch-polyposis.nl