Raad van Advies

Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies waarin medisch specialisten, ethici en deskundigen in psychosociale ondersteuning deelnemen. Als donateur van onze stichting kunt u uw vragen doorgeven. Wij benaderen deze mensen voor om advies in te winnen. Mail uw vraag met uw naam naar: info@lynch-polyposis.nl

De volgende deskundigen maken deel uit van de adviesraad:

 1. Mw. prof. E.M.A. Bleiker PhD
  Psycholoog en wetenschapper Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL), Amsterdam
 2. Mw. prof. dr. E. Dekker
  Gastro-intestinale oncologie in het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam
 3. Mw. Prof. dr. M. Mourits
  Obstetrie en Gynaecologie in het UMC Groningen
 4. Mw. drs. L.P. van Hest
  Klinisch geneticus, VUmc, Amsterdam
 5. Mw. I.S.J. van Leeuwen
  Medisch maatschappelijk werkster Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) te Leiden
 6. Mw. em. prof. dr. E.M.H. Mathus-Vliegen
  Gepensioneerd gastro-enteroloog  Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam
 7. Dhr. prof. dr. P.J. Tanis
  Chirurg, Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam
 8. Mw.L.J. Saveur MANP
  Verpleegkundige specialist Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL),Amsterddam
 9. Dhr. prof. dr. H.F. Vasen (emeritus)
  voorheen medisch directeur Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) te Leiden
Raad van advies

Een aantal (ex)leden van de Raad van Advies.
Bovenste rij: Mw. Douma, dhr. Tanis, dhr. Vasen, mw. Dekker.
Onderste rij: Mw. Bleiker, mw. Mathus-Vliegen, mw. van Leeuwen.