Raad van Advies

Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van Advies waarin medisch specialisten, ethici en deskundigen in psychosociale ondersteuning deelnemen. Als donateur van onze stichting kunt u uw vragen doorgeven. Wij benaderen deze mensen voor om advies in te winnen. Mail uw vraag met uw naam naar: info@lynch-polyposis.nl

De volgende deskundigen maken deel uit van de adviesraad:

 1. Mw. prof. E.M.A. Bleiker PhD
  Psycholoog en onderzoeker Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL), Amsterdam
 2. Mw. prof. dr. E. Dekker
  Gastro-intestinale oncologie in het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam
 3. Mw. Prof. dr. M. Mourits
  Obstetrie en Gynaecologie in het UMC Groningen
 4. Mw. prof. dr. M.E. van Leerdam
  MDL-arts in het LUMC en directeur Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) te Leiden
 5. Mw. I.S.J. van Leeuwen
  Medisch maatschappelijk werker Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) te Leiden
 6. Mw. em. prof. dr. E.M.H. Mathus-Vliegen
  Gepensioneerd gastro-enteroloog  Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam
 7. Dhr. prof. dr. P.J. Tanis
  Oncologisch en gastro-intestinaal Chirurg,  Erasmus Medisch Centrum (EMC), Rotterdam
 8. Mw.L.J. Saveur MANP
  Verpleegkundige specialist Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL),Amsterddam
 9. Mw. dr. L. Nielsen
  Klinisch geneticus, LUMC te leiden

Onlangs uitgetreden leden Raad van Advies:

 1. Dhr. prof. dr. H.F. Vasen (emeritus)
  Voorheen medisch directeur Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) te Leiden
 2. Mw. drs. L.P. van Hest
  Klinisch geneticus, VUmc, Amsterdam
Raad van advies

Een aantal (ex)leden van de Raad van Advies.
Bovenste rij: Mw. Douma, dhr. Tanis, dhr. Vasen, mw. Dekker.
Onderste rij: Mw. Bleiker, mw. Mathus-Vliegen, mw. van Leeuwen.