Bestuur

De Stichting Lynch Polyposis bestaat uit een ‘dagelijks’ bestuur van vijf personen.

 

Voorzitter: dhr.J. Seppen
 voorzitter@lynch-polyposis.nl

Secretaris: dhr.T. Bunnik
 secretaris@lynch-polyposis.nl

Penningmeester: Mw. T. van Geenen
 penningmeester@lynch-polyposis.nl

Contactpersoon Polyposis: mw. A. Dietvorst
 polyposis@lynch-polyposis.nl

Vertegenwoordiger Lynch
Vacant
Als u geïnteresseerd bent in deze bestuursfunctie of een andere functie als vrijwilliger, neemt u dan contact op met
secretaris@lynch-polyposis.nl of voorzitter@lynch-polyposis.nl