Bestuur

De Stichting Lynch Polyposis bestaat uit een ‘dagelijks’ bestuur van vijf personen.

 

Voorzitter: dhr.J. Seppen
 voorzitter@lynch-polyposis.nl

Secretaris: dhr.T. Bunnik
 secretaris@lynch-polyposis.nl

Vertegenwoordiger Polyposis: mw. A. Dietvorst
 polyposis@lynch-polyposis.nl

Penningmeester: Vacant
 penningmeester@lynch-polyposis.nl

 

Wij zoeken dringend een nieuwe penningmeester! 
Als u geïnteresseerd bent in deze bestuursfunctie of een andere functie als vrijwilliger, neemt u dan contact op met
secretaris@lynch-polyposis.nl of voorzitter@lynch-polyposis.nl