Vragenlijst onderdeel van behandeling kankerpatiënten

UTRECHT – Als kankerpatiënten vaker invullen hoe het met ze gaat en wat ze van hun ziekenhuis vinden, kunnen ziekenhuizen de behandeling en zorg verbeteren. Daarom is NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) een campagne gestart waarbij patiënten worden voorgelicht over het belang van het invullen van de vragenlijsten van hun ziekenhuis.

De ingevulde patiëntvragenlijsten geven inzicht in de lichamelijke toestand, de ervaringen en de tevredenheid van patiënten. Daardoor weten zorgverleners beter hoe het met hun patiënten gaat én wat zij vinden van de geleverde zorg. Zo kan de behandeling in overleg worden aangepast op de behoefte van de patiënt en verbetert de zorgverlening. De vragenlijsten vormen zo een belangrijk onderdeel van de behandeling.

De campagne wordt tot eind 2018 gevoerd met posters, folders en animatievideo’s op een aantal oncologische afdelingen van de vijf deelnemende ziekenhuizen. Daarin wordt uitgelegd wat patiëntenvragenlijsten zijn en waarom het zo belangrijk is om ze in te vullen. Daarnaast voert de NFK een bewustwordingscampagne via off- en online media en abri’s. Doel is om het aantal ingevulde vragenlijsten van de deelnemende ziekenhuizen met 10 procent te verhogen.

Er zijn twee soorten vragenlijsten. Met behulp van Patient Reported Outcomes Measures, afgekort PROMs, wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Die lijst bevat vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer, om zo samen te beslissen over de best passende behandeling en zorg. Patient Reported Experience Measures, afgekort PREMs, zijn korte vragenlijsten, die anoniem worden ingevuld door de patiënt. Deze geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. De resultaten worden teruggekoppeld aan het ziekenhuis, onder meer ter verbetering van de zorg(processen). ,,Patiënten krijgen de vragenlijsten tijdens en na hun behandeling en vinden het niet altijd leuk om in te vullen, of veel gedoe. Ook artsen vinden het soms vervelend om patiënten te vragen een lijst in te vullen. Toch is het belangrijk dat die vragenlijsten worden ingevuld en gebruikt in de spreekkamer. De antwoorden vormen een essentiële bron van informatie voor de patiënt en de zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen,” zegt directeur-bestuurder Arja Broenland. ,,Op die manier zijn vragenlijsten onderdeel van de behandeling en dragen ze bij aan betere behandelresultaten, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg.”

NFK voert de awareness campagne in samenwerking met oncologische afdelingen van het Catharina Ziekenhuis (afdeling longkanker) in Eindhoven, Haaglanden Medisch Centrum (afdeling borstkanker en gynaecologische kankers), OLVG in Amsterdam (afdeling borstkanker), Radboudumc in Nijmegen (hoofdhalskanker) en UMC Utrecht (afdeling
radiotherapie: borstkanker, rectumkanker en botuitzaaiingen). Deze ziekenhuizen zetten zich gedurende de campagneperiode extra in om patiënten te stimuleren hun vragenlijsten in te vullen. Ook andere oncologie ziekenhuisafdelingen kunnen zich aansluiten. De campagne is mogelijk gemaakt met subsidie van KWF Kankerbestrijding en loopt tot eind van dit jaar.

Bron: NFK (Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties)