Aesculaap

Steeds meer ziekenhuizen geven patiënten online toegang tot hun gegevens

Nictiz publiceerde 22 augustus de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland. Een portaal is een gedeelte van de website van een ziekenhuis, waarop patiënten na inloggen #toegang krijgen tot hun (medische) gegevens, en waarin zij andere zaken kunnen regelen zoals #online een afspraak maken. In 2016 geeft een […]

Aesculaap

Risico erfelijke darmkanker beter in te schatten

Eva Wielders heeft een methode ontwikkeld waarmee de effecten van kleine afwijkingen in het DNA-controlesysteem te bepalen zijn. Erfelijke afwijkingen in het ‘DNA mismatch repair’ (MMR)-systeem geven een verhoogd risico op o.a. darmkanker. Deze nieuwe methode kan de risicogroep (familie van de patiënt) identificeren waardoor belastend onderzoek van niet-dragers van het gen niet langer nodig […]

Aesculaap

Kankercellen misleiden afweersysteem door zich aan te passen

Tumoren passen zich aan de afweerreactie van het lichaam aan. Doorontwikkeling van immunotherapie biedt echter mogelijkheden om ook die aangepaste tumorcellen te elimineren. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) maken dit dinsdag bekend. Het menselijk afweersysteem valt tumorcellen aan door DNA-veranderingen (een bepalend kenmerk van kanker) te herkennen. “Bij onze patiënten onderzochten we […]

informatie algemeen

Geen nieuwe activiteiten

Op dit moment zijn er geen nieuwe activiteiten gepland. Zodra er nieuwe activiteiten gepland zijn, kunt u dat hier lezen.

Aesculaap

Uitzaaiing van darmkanker succesvol behandeld met nieuwe operatietechniek

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker dat sinds 2014 is ingevoerd, kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Echter in een deel van de gevallen is de ziekte verder gevorderd, met bijvoorbeeld uitzaaiingen in de lever. Amphia heeft recent een nieuwe operatietechniek toegepast om leveruitzaaiingen succesvol te verwijderen. Het gaat om uitzaaiingen die voorheen […]

Aesculaap

Darmkankercellen in de kiem te smoren

Het is mogelijk om stamcellen in de darm selectief uit te schakelen die door een genetische verandering dreigen uit te groeien tot kankercellen. De bevinding is van belang voor de ontwikkeling van medicijnen die ter preventie van darmkanker kunnen worden ingezet, maar dat zal zeker nog enkele jaren op zich laten wachten. Tot deze bevinding […]

Aesculaap

Kennis over darmkanker dringt niet door

Nederlanders zijn zeer slecht op de hoogte van darmkanker. Dat vindt de Maag Lever Darm Stichting. ,,Zorgwekkend!”, oordeelt de MLDS. Zeven op de tien Nederlanders (70 procent) weet onvoldoende van deze meest voorkomende vorm van kanker die hier elk jaar 15.000 inwoners treft. Dat onthutsende beeld komt naar voren in een enquête onder duizend ondervraagden, […]

Aesculaap

Dikkedarmkanker toegenomen bij mensen onder 50 jaar

Medici waarschuwen voor de toename in het vakblad Cancer, berichten Amerikaanse media. Mensen onder de vijftig jaar worden nog nauwelijks op de kanker gescreend, waardoor de kanker pas in een later stadium wordt ontdekt. Volgens het Amerikaans onderzoek, uitgevoerd door medici aan de Universiteit van Michigan, is een op de zeven dikkedarmkankerpatiënten onder de vijftig jaar. Het onderzoek roept dokters […]

informatie algemeen

Nieuwe voorlichting ondersteunt familiecommunicatie rond erfelijke aanleg voor kanker

Met nieuw voorlichtingsmateriaal ondersteunen het Erfocentrum en patiëntenkoepel NFK (Nederlandse federatie van kankerpatiëntenorganisaties) mensen met een erfelijke aanleg voor kanker bij het informeren van hun familieleden. Als familieleden weten dat zij risico lopen op een erfelijke aanleg voor kanker, dan kan dit gezondheidswinst opleveren. Het materiaal is financieel mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding. Kanker is meestal […]