Beloningsbeleid

De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten (artikel 4 lid 5 van akte Stichting Lynch Polyposis)

Vrijwilligers en leden van de raad van advies verlenen hun werkzaamheden geheel belangeloos, voor gemaakte kosten die gepaard gaan met deze werkzaamheden geld hetzelfde beloningsbeleid.