(Ex)kankerpatiënten krijgen vaak moeilijk ‘n goede levensverzekering

Vele honderdduizenden Nederlanders die ooit in hun leven kanker hebben gehad, soms tientallen jaren geleden, worden geconfronteerd met vaak grote problemen bij het afsluiten van een overlijdensriscoverzekering. Deze is meestal nodig voor een hypotheek bij de aanschaf van een nieuwe woning. Geregeld krijgen (ex)patiënten geen, moeilijk of tegen buitensporige premies een voorstel voor een dergelijke verzekering. Om hen te helpen in het ondoorzichtige acceptatieproces van verzekeraars, is NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, een campagne gestart.

Maatwerkroute of zelf doen

(Ex)patiënten kunnen kiezen voor twee opties: 1. een overlijdensrisicoverzekering op maat afsluiten, die ontwikkeld is met Independer, speciaal voor mensen die kanker hebben gehad, of 2. Zelf tijdig en goed geïnformeerd aan de slag gaan, waarvoor een veelheid aan adviezen is samengebracht om dit verstandig te kunnen doen. Dit laatste is met name gericht op patiënten die langer dan vijf jaar geleden behandeld zijn voor kanker en bij wie de prognoses goed zijn.

Adviezen

De adviezen van NFK zijn op hoofdlijnen de volgende:

 1. Realiseert u zich dat de beoordeling van uw aanvraag als (ex)kankerpatiënt meer tijd
  mogelijk kan leiden tot extra voorwaarden of afwijzing
 2. Zorg dat u de juiste verzekeringsadviseur hebt en maak gebruik van een herverzekeraar, waarmee bijna altijd wel een verzekering is af te sluiten
 3. Let op bij het invullen van de gezondheidsverklaring, waarbij het verzwijgen van relevante informatie tot grote problemen kan leiden
 4. Let op bij het tekenen van een voorlopig koopcontract, met als ontbindende voorwaarde dat u wel tegen acceptabele voorwaarden een verzekering kunt krijgen
 5. Als u erfelijk belast bent en verder gezond, zijn de voorwaarden anders. Bij een aanvraag onder de grens van 268.125 euro hoeft u niet te melden wat het resultaat was van een erfelijkheidsonderzoek
 6. Voorkom afwijzing na een medische keuring: maak gebruik van het recht op eerste kennisneming en op het blokkeringsrecht. Wanneer u ooit bent afgewezen voor een verzekering, kunt u moeilijker een andere krijgen
 7. Geef geen volledige inzage in het medische dossier, maar alleen toestemming voor de relevante zaken daaruit
 8. Let op de kleine lettertjes, waarin vaak staat dat u geen vergoeding krijgt voor aandoeningen die u al heeft
 9.  Sluit zo jong mogelijk een levensverzekering af, tegen een vaak lagere premie.

De volledige, heldere uitwerking van deze adviezen is te vinden op www.kankerenverzekeren.nl en op www.nfk.nl.

Bron: NFK

NFK is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, waarbinnen 20 belangrijke patiëntenorganisaties actief zijn, die zich inzetten voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten.