informatie algemeen

Brochure Lynch Polypsosis in Turks en Arabisch

De Stichting Lynch Polyposis heeft de basisbrochure in het Turks en afzonderlijk in het Arabisch laten vertalen. In de informatie is te lezen wat het Lynch-syndroom en polyposis inhouden. Daarnaast wordt in het Turks of Arabisch kort het belang van screening beschreven en wat de doelstellingen en missie van de Stichting Lynch Polyposis zijn.

De stichting hoopt op deze manier bekendheid te geven aan de aandoeningen Lynch en Polyposis onder de Turkse en Arabisch sprekende landgenoten. Lynch en polyposis komen in alle groepen van onze samenleving voor.
Alle Klinisch Genetische Behandelcentra in Nederland ontvangen een aantal folders die zij kunnen gebruiken bij hun voorlichting bij de diagnose van het Lynch-syndroom of polyposis.

De brochures in het Turks, Arabische en Nederlands zijn te vinden als een downloadbaar bestand op de website van Stichting Lynch Polyposis: publicaties Stichting

Lynch ve Polipozis (brochure Turks)

Brochure Arabisch Lynch en Polyposis

Wilt u liever een exemplaar in het Turks en/of Arabisch per post ontvangen, dan kunt u contact opnemen met redacteur@lynch-polyposis.nl De brochures worden kosteloos naar u toegestuurd. Vergeet niet uw naam, adres en eventueel telefoonnummer te vermelden.