Ambitie NFK 2015+, Samen impact van kanker verminderen

AMBITIE 2025: SAMEN IMPACT VAN KANKER VERMINDEREN

We willen de impact van kanker verminderen. Dit doen we met de kennis en ervaringen uit
ons panel Doneer je Ervaring en specifieke kennis van de kankerpatiëntenorganisaties, de
belangenbehartigers en externe data van partners. We brengen het georganiseerde
patiëntperspectief in op alle niveaus in beleid, politiek, media, zorg en wetenschap. We
werken samen met vele andere partijen om onze doelen te bereiken. Samenvattend zijn
onze strategieën:
• Zichtbare belangenbehartiging
• Samen Slagkracht Vergroten: onderlinge samenwerking
• Strategische samenwerking met externe partijen
• Juiste mensen en middelen

Lees hier de complete tekst van de doelstelling(en)