GeoLynch studie zoekt deelnemers

Logo GeoLynch

GeoLynch: Genetische En Omgevingsinvloeden bij personen met LYNCH syndroom.

Wat willen we onderzoeken?

Met de GeoLynch studie willen we meer te weten komen over de invloed van voeding en leefstijlfactoren op het ontstaan van tumoren bij personen met Lynch Syndroom. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers.

Waarom?

Onderzoek heeft aangetoond dat voedings- en leefstijlgewoonten van invloed zijn op de ontwikkeling van poliepen en kwaadaardige tumoren. Waarschijnlijk vergroten bepaalde voedings- en leefstijlgewoonten de kans op darmpoliepen en tumoren, terwijl andere juist de kans verkleinen.

Hoe wordt dit onderzocht?

Gegevens van personen met Lynch Syndroom waarbij weefselverandering (bijvoorbeeld een poliep of tumor) is geconstateerd, zullen worden vergeleken met gegevens van personen met Lynch Syndroom waarbij geen weefselverandering is geconstateerd. Door te bekijken of personen met weefselveranderingen andere voedings- en leefstijlgewoonten hebben dan personen zonder een verandering, kunnen we proberen na te gaan of voeding en leefstijl invloed hebben op het ontstaan van de poliep of tumor. Hiervoor zullen we vragenlijsten afnemen en medische statussen bekijken. Daarnaast zullen we bloed onderzoeken om concentraties te bepalen van voedingsstoffen die de kans op darmpoliepen en tumoren mogelijk beïnvloeden. Ook willen we kijken naar natuurlijke variatie in DNA die de kans op weefselveranderingen kunnen beïnvloeden bijvoorbeeld doordat deze natuurlijk variatie ervoor zorgt dat voeding anders wordt verwerkt in het lichaam.

Wat wordt er van deelnemers van de GeoLynch studie verwacht

Aan deelnemers van het onderzoek wordt gevraagd thuis drie vragenlijsten in te vullen:

  1. een algemene vragenlijst over o.a. gezondheid en leefgewoonten
  2. een vragenlijst over voedingsgewoonten
  3. een vragenlijst over eventueel gebruik van voedingssupplementen

Daarnaast vragen wij deelnemers om eenmalig bloed af te staan. Deze bloedafname wordt uitgevoerd door een ervaren medewerker van het huisartsenlaboratorium. Een datum en tijd hiervoor wordt in overleg met u gepland.

Hoe doet u mee?

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar personen tussen de 18 en 80 jaar waarbij is aangetoond dat zij drager zijn van een verandering in één van de genen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van Lynch Syndroom.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze studie of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via geolynch@wur.nl of bel 0317-485960. Voor mee informatie over de GeoLynch studie kunt u ook terecht op http://www.geolynch-studie.nl.

De GeoLynch studie wordt (financieel) ondersteund door KWF Kankerbestrijding en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF), BBMRI- NL en Stichting Lynch Polyposis en vindt plaats in het kader van een samenwerkingsverband tussen de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit (prof. dr. E. Kampman), de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (prof. dr. H.F.A. Vasen), en de Maag-, Darm- en Leverziekten afdelingen van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (dr. F.M. Nagengast) en Universitair Medisch Centrum Groningen (prof. dr. J.H. Kleibeuker).

De dagelijkse uitvoering is in handen van dr. Fränzel van Duijnhoven (senior onderzoeker, Wageningen Universiteit), Marjolein Bulbaai  (promovenda, Wageningen Universiteit) en Femke Fleur (onderzoeksmederwerker COLON studie en GEOLynch studie).

logo_Wageningen_University