Wat zijn Lynch en Polyposis?


Lynch en Polyposis (FAP, MAP, AFAP en Peutz-Jeghers) zijn erfelijke aandoeningen.

Ze geven een verhoogde kans op poliepen, darmkanker en andere kankers.

Ca. 5% van de mensen met darmkanker heeft een erfelijke aanleg.

Steun ons

Ons werk maakt mensen met Lynch syndroom en met Polyposis (FAP, Map, AFAP en Peutz-Jeghers) en hun naasten sterker. 

Voor maar € 25,- per jaar wordt u donateur. U steunt hiermee onze stichting en de doelstellingen.

Neem contact op met info@lynch-polyposis.nl of vul het digitale formulier in door op deze link te klikken.

Onze doelstelling

Vergroten van kennis en bewustwording. Helaas is taboe op erfelijkheid en mogelijk kans op kanker een belangrijk obstakel dat het bereiken van onze doelen in de weg staat. Daarom is het vergroten van kennis en bewustwording over Lynch en Polyposis een belangrijk speerpunt van onze organisatie.

Onze missie

Stichting Lynch Polyposis wil er zijn om mensen die geraakt zijn door Lynch en Polyposis te vinden, te verbinden en te informeren en om gezamenlijk de kwaliteit van het leven voor patiënten en naasten te bevorderen.

Lees verder over ons en onze missie.

Stichting Lynch Polyposis

Stichting Lynch Polyposis is een non-profitorganisatie opgericht sinds mei 2014 uit de Vereniging HNPCC-Lynch en Polyposis Contactgroep (PPC). Wij zijn er voor iedereen met het Lynch-syndroom (HNPCC) of Polyposis (FAP, MAP, AFAP of Peutz-Jeghers) en hun naasten.

Het Lynch-syndroom en Polyposis zijn beide erfelijke aandoeningen waarbij de kans op darmkanker en andere kankers zijn verhoogd. Leven met een erfelijke belasting zoals Lynch-syndroom en Polyposis, heeft consequenties voor het sociale maar ook voor het financiële leven.

Contactdag 2016Informatie

Een belangrijke taak van de Stichting Lynch Polyposis is het informeren van patiënten, geïnteresseerden en zorgprofessionals over alle aspecten van onze ziekten. De informatie op Kanker.nl is ook in samenwerking met de Stichting Lynch Polyposis gemaakt.

Lotgenotencontact

Lynch en Polyposis zijn erfelijke aandoeningen en gaat ook de  familie aan. De gevolgen van behandeling en het gegeven dat de aandoening erfelijk is, kunnen heel ingrijpend zijn. Het kan zinvol zijn om informatie uit te wisselen met ervaringsdeskundigen. Lotgenotencontact is een belangrijke missie van onze organisatie.

Vrijwilligers en Raad van Advies

Leden van het bestuur en van de vrijwilligersraad zijn ervaringsdeskundigen die bijna allemaal Lynch of Polyposis hebben. De Raad van Advies bestaat uit professionals die de medische inhoud controleren en vragen beantwoorden.

Jaarlijkse contactdag Stichting Lynch Polyposis