Erfelijkheidtest

Alleen door een erfelijkheidsonderzoek kan men vaststellen of iemand drager is van een erfelijke aandoening zoals het Lynch-syndroom of Polyposis (FAP, MAP, AFAP of Peutz-Jeghers). Met een doorverwijzing van uw huisarts of behandelaar kan u voor het DNA-onderzoek en -voorlichting verwezen worden naar een polikliniek (ofwel spreekuur) Klinische Genetica in een universitair medisch centrum.

Klinische genetica is het vak dat zich bezighoudt met erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting. Het vak past daarbij kennis over erfelijke en aangeboren aandoeningen toe in de zorg voor individuele patiënten en families.
Klinische genetica is een officieel erkend medisch specialisme in ons land. De specialist die het vak uitoefent wordt klinisch geneticus genoemd.

Ook bestaan er spreekuren in een aantal streekziekenhuizen, bemand door medewerkers van de universitair medische centra en in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Om een besluit te nemen dat bij u past, is het belangrijk dat u genoeg informatie hebt. Stel al uw vragen en bespreek uw gedachten en gevoelens met de klinisch geneticus of een andere medewerker van de polikliniek Klinische Genetica.