Eerste gesprek erfelijke darmkanker

Tijdens uw bezoek spreekt u met een klinisch geneticus. Of met een genetisch consulent of arts-assistent die gespecialiseerd is in het geven van advies over erfelijke ziekten. Als u een gesprek heeft met een genetisch consulent of arts-assistent, zullen zij altijd overleggen met de klinisch geneticus.

U krijgt tijdens dit eerste bezoek geen darmonderzoek. Wel kan de hoofdomtrek worden gemeten of naar specifieke huidafwijkingen bekeken.

Hoe bereid ik me voor?

Bij het eerste gesprek wordt een overzicht gemaakt van uw familie: de stamboom. Hierin staat wie in uw familie kanker heeft (gehad) en op welke leeftijd. U kunt helpen door van tevoren na te denken over:

  • Hoe ziet uw familie eruit? Denk hierbij niet alleen aan uw kinderen, ouders, broers en zussen, maar ook aan kleinkinderen, grootouders, ooms, tantes en kinderen van uw broers of zussen aan zowel uw moeders als vaders kant van de familie.
  • Wie van deze familieleden kreeg welke soort kanker en op welke leeftijd?

U kunt deze gegevens invullen op de formulieren die u voor het gesprek krijgt toegezonden. Soms blijkt tijdens het eerste gesprek dat aanvullende medische gegevens van familieleden nodig zijn. Deze gegevens worden alleen opgevraagd wanneer deze familieleden of hun nabestaanden hier schriftelijk toestemming voor geven.

Wat zijn de financiële gevolgen?

De kosten van het gesprek en de DNA-test in bloed en/of in tumorweefsel worden betaald door de zorgverzekering, maar worden wel verrekend met uw eigen risico.

Wanneer met de DNA-test een erfelijke aanleg wordt gevonden, is er een verhoogd risico op kanker. Daarom kan de uitslag van een DNA-test gevolgen hebben voor het afsluiten van arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen. En indirect dus ook voor het afsluiten van een hypotheek. Dit geldt ook voor mensen die zelf geen kanker hebben, maar wel een erfelijke aanleg blijken te hebben. Bij het afsluiten van deze verzekeringen moet u meestal een gezondheidsverklaring invullen. Vragen over erfelijkheid mogen alleen gesteld worden boven een wettelijk vastgesteld bedrag: de vragengrens. Valt het te verzekeren bedrag onder de vragengrens, dan mag de verzekeraar geen vragen stellen over erfelijkheidsonderzoek bij u of bij uw familieleden. U hoeft vragen over erfelijkheidsonderzoek bij familieleden niet te beantwoorden. De vragengrens is op dit moment:

  • bij levensverzekeringen: € 250.000 euro
  • bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: € 36.249 (eerste  jaar), € 24.267 (daaropvolgende jaren)


Bron: www.radboudumc.nl

(Volg deze link voor meer informatie m.b.t. eerste gesprek met de klinisch geneticus)