Erfelijkheidsonderzoek

Om een besluit te nemen dat bij u past, is het belangrijk dat u genoeg informatie hebt. Stel al uw vragen en bespreek uw gedachten en gevoelens met de klinisch geneticus of een andere medewerker van de polikliniek Klinische Genetica.

Klinische genetica is het vak dat zich bezighoudt met erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting. Het vak past daarbij kennis over erfelijke en aangeboren aandoeningen toe in de zorg voor individuele patiënten en families.
Klinische genetica is een officieel erkend medisch specialisme in ons land. De specialist die het vak uitoefent wordt klinisch geneticus genoemd.

 

Logo VKGNPatiënten en/of hun familieleden kunnen door hun huisarts of behandelaars voor erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting verwezen worden naar een polikliniek (ofwel spreekuur) Klinische Genetica in een universitair medisch centrum. Men kan daar terecht voor erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting van alle typen (mogelijk) erfelijke aandoeningen.

Daarnaast bestaan ook spreekuren in een aantal streekziekenhuizen, bemand door medewerkers van de universitair medische centra, en in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam (dat laatste uitsluitend voor vragen en onderzoek op het gebied van kanker).

Meer weten? Kijk op de website van Vereniging Klinisch Genetica Nederland