AANGESLOTEN ORGANISATIES

Stichting Lynch Polyposis is aangesloten bij de volgende organisaties:

 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  Samen met 20 kankerpatiëntenorganisaties komt de NFK (voorheen Levenmetkanker) op voor de belangen van mensen geraakt door kanker en streeft naar een betere zorg en kwaliteit van leven.
  www.nfk.nl

 • VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties). De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 75 patiëntenorganisaties, veelal voor aandoeningen “met een erfelijke of aangeboren component”. De VSOP richt zich in algemene zin op het genetisch en biomedisch onderzoek en beleid en in het bijzonder op de specifieke problematiek van de zeldzame aandoeningen.
  http://www.vsop.nl/

 • Ieder(in)
  De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderorganisaties die samen een grote groep mensen van zeer uiteenlopende chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen vertegenwoordigen. Ieder(in) heeft 250 leden die samen meer dan 2 miljoen mensen vertegenwoordigen.
  https://iederin.nl/

 

 • Kanker.nl
  Kanker.nl is digitaal platform waar betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek is gebundeld en wordt aangeboden. De Stichting Lynch Polyposis heeft ook haar bijdrage gegeven door de teksten over Lynch en Polyposis aan te leveren en te redigeren. Ook zijn er twee moderatoren van de Stichting Lynch Polyposis actief in de discussiegroepen ‘Darmkanker‘ en ‘Kanker en Erfelijke Aanleg‘.
  www.kanker.nl

Donaties van de donateurs zorgen voor een deel van de financiën.

Stichting Lynch Polyposis wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.