Steun ons

Ons werk maakt mensen met Lynch syndroom en met Polyposis (FAP, Map, AFAP en Peutz-Jeghers) en hun naasten sterker. Wij komen voor uw belang op door onder andere de richtlijnen voor behandeling en opsporing voor mensen met erfelijke darmkanker te waarborgen. Wij zorgen dat erfelijke aanleg bij diverse (kanker)organisaties hoog op de agenda staat.

  • Hoe meer donateurs, hoe beter we u van dienst kunnen zijn! Zorg dat er meer familieleden donateur worden.
  • Met hulp van de Raad van Advies (bestaande uit artsen en onderzoekers) kunnen wij uw vragen beantwoorden.
  • Door uw steun kunnen wij het lotgenotencontact en de activiteiten verbeteren.
  • Met een grotere achterban staan wij sterker in de lobby die we samen met andere (kanker)patiëntenorganisaties voeren.
  • Hoe meer actieve vrijwilligers, hoe beter we u kunnen steunen en informeren, en hoe meer we voor elkaar krijgen voor mensen met het Lynch-syndroom en Polyposis.

Voor maar € 25,- per jaar wordt u donateur. U steunt hiermee onze stichting en haar doelstellingen.
U ontvangt na aanmelding vier maal per jaar het contactblad en jaarverslag. U kunt gratis deelnemen aan de landelijke en regionale contactdagen. U kunt contact opnemen met een ervaringsdeskundige/lotgenoot voor vragen of een luisterend oor.

Aanmelden
Neem contact op met dhr. T. Bunnik;  secretaris@lynch-polyposis.nl of
mw. S. Riezen; ledenadministratie@lynch-polyposis.nl

Of vul onderstaande aanmeldingsformulier in en stuur deze ingevuld naar ons toe.

ANBI_logoANBI

De Stichting Lynch Polyposis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk (RSIN 8168500770).
Uw donatie is zowel jaarlijkse als eenmalige aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.


Lidmaatschapsvergoeding

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden uw lidmaatschap bij een patiëntenorganisatie.
Onderstaande link geeft informatie over welke zorgverzekeraars mogelijk een vergoeding geeft
voor uw jaarlijkse vaste donatie (lidmaatschap) bij de Stichting Lynch Polyposis.
Daarbij helpt deze site van de Patiëntenfederatie Nederland met het maken van een keuze als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

https://www.patientenfederatie.nl/themas/zorgverzekering-kiezen/handig