Vrijwilligersraad

Lotgenotencontact: Mw. M. van Pijkeren 
 lotgenotencontact@lynch-polyposis.nl

Lotgenotencontact Peutz-Jeghers: Dhr. R. Groen
 pjs-rg@lynch-polyposis.nl
Lotgenotencontact Peutz-Jeghers: Mw. L.Visser
 pjs-lv@lynch-polyposis.nl

Redactie contactblad: Dhr. D. de Ruiter
 redactie@lynch-polyposis.nl

Webredacteur en communicatie: Mw. G. van IJsseldijk
 webredacteur@lynch-polyposis.nl

Webmaster: Dhr. W. Vugts
 webmaster@lynch-polyposis.nl

Ledenbeheer: Mw. S. van Riezen-Tapken:
 ledenadministratie@lynch-polyposis.nl