ALGEMEEN

Onder deze titel kunt u alle relevante informatie vinden met betrekking tot de richtlijn erfelijke darmkanker.
De richtlijnen zijn voor de oncologische zorg geschreven en worden onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld. Voor ‘niet-professionals’ kan het lastig te zijn om de informatie goed te begrijpen.

Via onderstaande directe links komt u direct uit op datgene wat onze stichting bezig houdt; erfelijke darmkanker.

Samenvatting

Lynch-syndroom

Polyposis

 

Voorwoord door mw. prof. dr. N. Hoogerbrugge (voorzitter)

“Het lijdt geen twijfel, dat het herkennen en vaststellen van familiaire en erfelijke aanleg bij mensen met colorectaal carcinoom (CRC) leidt tot betere adviezen voor behandeling en follow-up van patiënten met colorectaal carcinoom en voor preventief onderzoek bij familieleden”.

Doel

De richtlijn erfelijke darmkanker is bedoeld om de nieuwe kennis en technieken onderbouwd, efficiënt en eenduidig in te passen in de gezondheidszorg en optimaal gebruik te maken van technieken voor vroege opsporing en behandeling.