Enquête Informeren van familieleden bij erfelijke ziekten

Momenteel wordt gewerkt aan een medische richtlijn ‘Informeren van familieleden bij erfelijke ziekten’.  De VSOP draagt zorg voor het inbrengen van het ervaringsperspectief van patiënten en hun naasten. Hierbij zijn we geïnteresseerd in de mening van mensen met een erfelijke aanleg/ziekte bij hen zelf of in de familie. We willen u vragen om deze enquête in te vullen. De enquête staat open t/m maandag 19 maart. Ook kunnen uw familieleden deze enquête invullen, door bijvoorbeeld het doorsturen van de enquête link: Enquete Informeren Familieleden

De richtlijn en enquête richten zich op erfelijke aandoeningen met een autosomaal dominante overerving. Dit staat in de enquête verder uitgelegd.

We hopen van harte dat we op uw medewerking mogen rekenen, uw inbreng is van groot belang!

Met vriendelijke groet,

Daphne Stemkens
Beleidsmedewerker VSOP

De VSOP is de koepelorganisatie in Nederland voor zeldzame en genetische aandoeningen, waaronder erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen. De Stichting Lynch Polyposis is ook aangesloten bij de VSOP.

Hoe bevalt Nederland (Kinderwens bij erfelijke aandoening)

Samen met Ria Bremer (bekend van o.a. Vinger aan de Pols) werken wij aan een project met de naam ‘Hoe Bevalt Nederland’.

35 jaar geleden heeft Ria Bremer een enquête gehouden onder vrouwen/echtparen in Nederland. Deze enquête heette toen ook ‘Hoe Bevalt Nederland’ en ging over zwanger worden, zwanger zijn en bevallen.

Deze enquête gaan we opnieuw doen (i.s.m. het 1Vandaag Opiniepanel) met daaraan gekoppeld 3 televisieprogramma’s bij Avrotros, NPO1, uitzending 2018.

In 35 jaar is er veel veranderd.….Zo is er veel meer mogelijk op het gebied van zwangerschap en erfelijkheidsonderzoek.

We willen in de televisieserie o.a. aandacht besteden aan preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD).

Ziekenhuizen vinden het interessant om mee te werken aan de serie, alleen willen ze geen cliënten/patiënten benaderen.

Dus benaderen wij zelf nu verschillende patiëntenorganisaties, waar erfelijkheid een thema is.

We hebben in het verleden in Vinger aan de Pols meerdere keren aandacht besteed aan Familiaire Polyposis en daarom dachten wij ook aan jullie.

Ik kijk uit naar uw reactie, reageren kunt u via mijn mailadres

Met vriendelijke groet, mede namens Ria Bremer,

Sonja Sennema

Redacteur ‘Hoe Bevalt Nederland’

Mensen met FAP voor enquête gevraagd

Belasting en behoeften van patiënten met familiare adenomateuze polyposis (FAP)

Deze vragenlijst is opgesteld in opdracht van Tillotts Pharma AG (Tillotts). Het doel van deze vragenlijst is om onze kennis over familiare adenomateuze polyposis (FAP) te vergroten en inzicht te krijgen in het perspectief van de patiënt. Door de vragenlijst in te vullen geeft u de onderzoekers recht om uw antwoorden in de vragenlijst voor dit doel te gebruiken.

Tillotts krijgt geen informatie over uw identiteit en zal deze ook niet ontvangen. Uw deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig en anoniem. U beslist zelf of u al dan niet wilt deelnemen.
De online vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en Tillots zullen geen informatie over uw identiteit, zoals uw naam, e-mailadres of IP-adres verzamelen.

Voor de antwoorden op de vragen is geen informatie nodig die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Vermeld in geen van uw antwoorden uw naam of andere identificerende informatie. Als u vragen heeft over de vragenlijst, neem dan contact op met uw patiëntenorganisatie. Door verder te gaan met deze vragenlijst, gaat u akkoord met het privacybeleid en de voorwaarden voor gebruik van SmartSurvey, het hostingplatform voor de enquête.