Overzicht van alle activiteiten die binnenkort georganiseerd worden.

4 februari 2018 Wereldkankerdag

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag 4 februari, wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen. 

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Door hun aanbod in de periode rond Wereldkankerdag gezamenlijk te presenteren, willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

Dit jaar hebben zich ruim 90 organisaties die zich bezighouden met preventie, vroegdiagnostiek, behandeling en psychosociale (na)zorg zich aangesloten. Samen kunnen wij aandacht vragen voor mensen met kanker en hun naasten en ervoor zorgen dat zij de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

 

Evenementen Wereldkankerdag

In het gehele land worden evenementen georganiseerd rondom of op 4 februari. Kijk voor de data, programma’s en locaties op https://www.wereldkankerdag.nl/evenementen

 

Live uitzending Wereldkankerdag TV

Op https://www.wereldkankerdag.nl/live wordt op zondag 4 februari van 15.00-16.00 uur  een live-programma uitgezonden vanuit de studio in Hilversum. De presentatie is in handen van Dennis Wilt. In het programma wordt o.a. nieuws over Wereldkankerdag en doorbraken in kankeronderzoek gebracht.

Bron: Wereldkankerdag 2018

 

Landelijke Contactdag 15 april 2018

Stichting Lynch Polyposis organiseert jaarlijks diverse activiteiten met als doel lotgenoten te ontmoeten en gezamenlijk een leuke activiteit te ondernemen. Alle lotgenoten met Lynch en polyposis zijn welkom. Ook in 2018 zal de Landelijke Contactdag in Mereveld te Utrecht plaats.

De landelijke contactdag vindt eenmaal per jaar in het voorjaar plaats en heeft een informatief karakter. Er worden diverse lezingen en/of workshops gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om andere lotgenoten met Lynch of polyposis te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Voor donateurs en partner of één introducé zijn de contactdagen kosteloos.
Aan de leden van de adviesraad kunnen door middel van de zogenaamde ‘speeddaten’ persoonlijke vragen worden gesteld.
Houd u begin 2018 de website, uw mailbox en/of brievenbus in de gaten voor het programma en om u aan te melden.