Landelijke Contactdag 15 april 2018

Stichting Lynch Polyposis organiseert jaarlijks diverse activiteiten met als doel lotgenoten te ontmoeten en gezamenlijk een leuke activiteit te ondernemen. Alle lotgenoten met Lynch en polyposis zijn welkom. Ook in 2018 zal de Landelijke Contactdag in Mereveld te Utrecht plaats.

De landelijke contactdag vindt eenmaal per jaar in het voorjaar plaats en heeft een informatief karakter. Er worden diverse lezingen en/of workshops gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om andere lotgenoten met Lynch of polyposis te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Voor donateurs en partner of één introducé zijn de contactdagen kosteloos.
Aan de leden van de adviesraad kunnen door middel van de zogenaamde ‘speeddaten’ persoonlijke vragen worden gesteld.
Houd u begin 2018 de website, uw mailbox en/of brievenbus in de gaten voor het programma en om u aan te melden.